Wednesday, July 23, 2008

Code Monkey

Hôm trước down bài Code Monkey trên Musical Geek Friday về nghe. Thế là cả nhà gán luôn cho biệt danh mới Code Monkey :)) Chết cái tội hay ăn chuối.

Có bản video trên YouTube khá nhộn:


Còn đây là Code Kitty nhà tớ, mê ngủ và mê Whiskas. Thêm tật xấu ngủ xong không bao giờ gấp chăn ...

No comments: