Saturday, September 20, 2008

Khoa học máy tính là cội nguồi của nền công nghiệp phần mềm

Làm nghiên cứu về khoa học máy tính khó hơn làm phần mềm
Làm nghiên cứu nhiều khi gặp bài toán khó, không biết tìm lời giải ở đâu. Không biết hỏi ai. Cần phải tự tìm tòi, nghiền ngẫm, sáng tạo.

Làm phần mềm, gặp bài toán khó, phần nhiều tìm được lời giải trong nghiên cứu.
Nếu bài toán thực sự chưa giải được mà có triển vọng trong tương lai, nhờ các nhà nghiên cứu giải hộ.

Công nghiệp phần mềm là hoa trái của khoa học máy tính
Nếu không có những bộ óc lớn khởi đầu ý tưởng về máy tính như Alan Turing, Von Neumann... thì không có hàng triệu triệu máy vi tính như ngày nay và chắc chắn rằng không có công nghiệp phần mềm.

Mọi phần mềm hoặc ý tưởng LỚN, giúp kiếm tiền tỷ đô đều bắt đầu từ nghiên cứu:
  • Hệ điều hành (UNIX from Bell Lab, SUN from Stanford)
  • Mạng Internet (Bộ quốc phòng Mỹ)
  • World Wide Web (Tim Berners-Lee from European Organization for Nuclear Research)
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Edgar F. Codd from IBM lab)
  • Search Engine (Google founders from Stanford)
  • .....
Người làm phần mềm mà xem thường hoặc chối bỏ khoa học máy tính chẳng khác gì con cái không nhận mặt cha mẹ. Sẽ gây khó khăn cho chính mình và cho người làm khoa học.

1 comment:

Phạm Duy Thăng said...

Khoa học máy tính là cội nguồn của công nghệ thông tin :D.