Friday, August 29, 2008

Để được tự do

Nếu bạn hỏi tại sao lại startup? sao lại team nhỏ? sao ko đi làm cho công ty lớn?
Tôi sẽ trả lời “để được tự do !”.
* Tự do suy nghĩ
* Tự do sáng tạo
* Tự do hành động
* Tự do tài chính

Tự do suy nghĩ

Sáng tỉnh giấc không phải bận tâm xem sếp hôm nay vui hay buồn, dậy muốn tí cũng không sao, nằm khểnh vắt chân suy nghĩ, thả cho trí tưởng tượng bay bổng cho đến khi cái dạ dày sôi sùng sục.

Tự do sáng tạo

Không phải đọc bản nội quy dài về những điều nên và không nên. Công việc được giao là một tờ giấy trắng thả sức tô vẽ. Tự giao việc cho bản thân mình.

Tự do hành động

Làm việc với những người mình thích. Bắt đầu và kết thúc lúc nào là tùy năng lực bản thân.

Tự do tài chính

Nếu startup thành công, sẽ tạo được cỗ máy tự sản sinh ra của cải. Không phải đổi sức lao động lấy tiền.

No comments: