Saturday, February 20, 2010

Windows Phone 7 - Hỗ trợ Sharepoint

Office Hub hỗ trợ đồng bộ tài liệu giữa điện thoại và máy tính với các ứng dụng như OneNote, Documents, Sharepoint và Outlook Mail. Người dùng cũng có thể mua game và ứng dụng từ Windows Marketplace.

Posted via web from Microsoft Innovation Center

No comments: