Tuesday, August 12, 2008

English-Vietnamese Translation Service (2)

Khi dịch Anh-Việt tớ rất hay phải tra từ điển, có những từ tra đi tra lại đến vài lần vì quên. Có từ điển click & see thì còn đỡ, còn nếu phải gõ thì khá mất thời gian. Khi tra một từ điều đầu tiên tớ quan tâm là nghĩa của từ. Từ điển thông thường liệt kê rất nhiều thứ, từ ví dụ cho tới thành ngữ, mà ko tập trung vào nghĩa của từ. Có khi phải kéo vài trang màn hình để đọc hết các nghĩa của từ. Trong trường hợp đó, ví dụ và thành ngữ trở thành "nhiễu", làm cản trở việc tra nghĩa của từ. Rồi có những từ / cụm từ gặp lại nhiều lần trong bản gốc thường phải gõ lại y hệt nhiều lần...

Đó cũng là "nỗi khổ" của một người dùng thông thường.
Có cách nào để việc dịch Anh Việt trở nên dễ dàng hơn không?

Câu trả lời là: Có thể được. Bằng cách:
* Tận dụng
- Các tool NLP mạnh cho tiếng Anh
- Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh đã có sẵn

* Để làm những cái chưa ai làm
- Chưa có chương trình quản lý văn bản song ngữ
- Chưa có ứng dụng giúp người dùng vừa dịch vừa tra từ điển nhanh (di chuột vào 1 từ Tiếng Anh là hiện nghĩa / gợi ý một cách "thông minh")
- Chưa có quản lý version và hỗ trợ nhiều người cùng dịch một văn bản

"Thông minh" có thể hiểu là máy tính đoán được từ này là danh từ chẳng hạn thì chỉ hiện nghĩa danh từ thôi (giảm nhiễu). Người dùng click vào nghĩa tiếng Việt thì tự paste nghĩa đó ra văn bản đang dịch (save time). Gặp từ đã dịch rồi thì gợi ý xem người dùng có muốn dùng lại phần đã dịch hay ko? Từ nào là địa danh / tên riêng thì bảo với người dùng đây là tên địa danh / tên riêng, chỉ cần cop & paste vào văn bản đang dịch là được.
Phần "thông minh" này là nơi để NLP dụng võ.

Chỉ khi chương trình của thực sự hữu ích cho người dùng trong công việc sát sườn của họ thì họ mới dùng và mình mới có thể thu thập dữ liệu tin cậy. Mong chờ cộng đồng đóng góp có thể sẽ rất lâu.

No comments: