Monday, May 5, 2008

Phật giáo thời đại Internet

http://www.giacngo.vn: Một trang tin mới tinh về phật và thiền vừa mới go live tháng trước. Trang web tổng hợp tin tức từ khá nhiều nguồn. Có nhiều bài thú vị. Tớ thích mấy bài pháp thoại cuả thiền sư Nhất Hạnh, gần gũi, dễ hiểu mà sâu sắc:
Có lẽ tớ thích tên miền tinhthuc hơn là giacngo. Giác ngộ nghe hơi có vẻ cao siêu. Tỉnh thức thì ai cũng làm được, chỉ cần có ý thức là mình sống trong mơ là bắt đầu có tỉnh thức rồi. Từ Bụt (hay Buddhism trong tiếng Anh) cũng có nghĩa là tỉnh thức.

No comments: